MILJÖPOLICY

HÅLLBARHET & LÅNGSIKTIGHET


SveBygg Totalentreprenad ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt satt påverkar miljön och människors hälsa. Detta ska vi uppnå genom att

 • Minimera våra betydande miljöaspekter.
 • Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen.
 • Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar.
 • Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav.
 • Skapa förutsättningar for miljöriktigt genomförande av våra uppdrag.
 • Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven.
 • Arbeta med normer och metoder for att minska miljöbelastningen.
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer.
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser.
 • Ha beredskap for miljönödlägen.
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar.
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

.

 

KONTAKTA SVEBYGG IDAG

Vi hör av oss inom kort

  Läs vår integritetspolicy här

  Tel: 08-39 39 99
  Org.nr: 556896-1345

  info@svebygg.nu
  SveBygg Totalentreprenad

  Stationsvägen 39
  184 50 Åkersberga

  .